به پلتفرم مگادمی خوش آمدید! در این صفحه آموزش نحوه کار با سامانه را برایتان قرار میدهیم.